Zespół Szkół im. Stanisława Pigonia w Medyni Łańcuckiej jest jednostką budżetową prowadzoną przez Gminę Czarna.

Zespół Szkół im. Stanisława Pigonia w Medyni Łańcuckiej został utworzony Uchwałą nr V/52/2003 Rady Gminy Czarna z dnia 15 kwietnia 2003r.

Siedzibą zespołu szkół jest budynek w miejscowości Medynia Łańcucka 105, 37-126 Medynia Głogowska.

W skład Zespołu Szkół im. Stanisława Pigonia w Medyni Łańcuckiej wchodzi:
     1. Publiczne Przedszkole w Medyni Łańcuckiej – włączone do Zespołu Szkół im. Stanisława Pigonia w Medyni Łańcuckiej Uchwałą Nr VI/62/2011 Rady Gminy Czarna
         z dnia 29 kwietnia 2011r.
     2. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Pigonia w Medyni Łańcuckiej, dla której akt założycielski został przyjęty Uchwałą Nr IV/48/2019 Rady Gminy Czarna z dnia
         27 marca 2019r.

Obwód szkolny stanowi: miejscowość Medynia Łańcucka oraz Pogwizdów od nr 309 do nr 645.

Organem prowadzącym placówki jest Gmina Czarna, z siedzibą w Czarnej 260, 37-125 Czarna.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

Organy Zespołu Szkół im. Stanisława Pigonia w Medyni Łańcuckiej:

  • Dyrektor
  • Rada Pedagogiczna  Zespołu Szkół im. Stanisława Pigonia w Medyni Łańcuckiej
  • Rada Rodziców  Zespołu Szkół im. Stanisława Pigonia w Medyni Łańcuckiej
  • Samorząd Uczniowski  Szkoły Podstawowej im. Stanisława Pigonia w Medyni Łańcuckiej