Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

* Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)

* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Strona podmiotowa BIP spełnia wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w BIP określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 Nr 10, poz. 68)

Nazwa placówki:Zespół Szkół im. Stanisława Pigonia w Medyni Łańcuckiej
Strona www:zsmedlanc.edupage.org
E-mail:szkolamedlanc@wp.pl
Telefon sekretariat:(017) 7712663
Telefon intendent:(017) 7712728
Adres:Medynia Łańcucka 105
37-126 Medynia Głogowska
NIP:815-16-38-756
Regon:691756530
Dyrektormgr Halina Golec