Zespół Szkół im. Stanisława Pigonia w Medyni Łańcuckiej prowadzi następujące ewidencje i rejestry:

 • Księga ewidencji obowiązku szkolnego
 • Księga uczniów
 • Księgi arkuszy ocen
 • Księga kontroli zewnętrznych
 • Księgi protokołów rady pedagogicznej
 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 • Ewidencja czasu pracy
 • Rejestr wydanych zaświadczeń OKE
 • Rejestr wydanych świadectw
 • Rejestr zarządzeń dyrektora
 • Rejestr legitymacji szkolnych
 • Rejestr kart rowerowych
 • Rejestr wyjść i wycieczek szkolnych
 • Rejestr upoważnień
 • Rejestr delegacji służbowych
 • Rejestr umów z kontrahentami

Archiwum

        Archiwum zakładowe Zespołu Szkół im. Stanisława Pigonia w Medyni Łańcuckiej mieści się w siedzibie : Medynia Łańcucka 105, 37-126 Medynia Głogowska