DYREKTOR

mgr Halina Golec

halinagolec.medlanc@gmail.com

Przyjmuje strony we wtorki  w godzinach 13.30 – 14.30